14 nov 2011

Danos na comunidade de El Zapotillo

Hai pouco tempo tiven ocasión de falar con Don José Arístedes Najar, presidente da Junta de Agua de El Zapotillo, e lle preguntei polo estado das obras hidráulicas feitas por ESF na comunidade, tras as fortes chuvias do mes de outubro.
Para tranquilidade de todos nós, o sistema está básicamente ben: as tuberías, a bomba, o pozo de bombeo, os biofiltros, as letrinas, non se arruinaron nin contaminaron. O que si aconteceu é que por ser unha zona de bastante pendente, escorreuse gran cantidade de terra, deixando ao aire libre algúns tramos de tubería, aproximadamente unha lonxitude total de un quilómetro. E é importante arranxalo pronto porque neste estado as tuberías son susceptibles, por exemplo, de ser pisadas polo gando e romperse.
Os biofiltros non sufriron mal ningún polas chuvias en si mesmas. O único é que un deles non traballa ben porque ten no fondo unha capa de terra que fai que non se filtre a auga e esta se apoce e rebose pola parte de enriba. Esta terra provén da area de río que ten o biofiltro na parte superior e que arrastra a auga no seu percorrido polo aparello. Mais a solución a isto é tan sinxela como facer pasar a area por un tamiz moi fino e recuperar o groso para o biofiltro.
Fora xa do eido das obras de auga, por sorte as chuvias non causaron moitos danos materiais nas vivendas (foron dúas as casas inundadas), gracias a elevada pendente do terreo. Pero si houbo gran perda no campo, cunha superficie de cultivo estragada maior de tres cuartas partes do total.
Esperemos que pouco a pouco todos estes danos se poidan remontar.

10 nov 2011

...y la energía.

He aquí un pequeño vistazo sobre la situación de los proyectos de energía en la zona sur de Honduras. Los lugares visitados han sido comunidades cercanas a San Francisco de Coray, como Las Chorchas, Talpetate y El Amate, El Fortín en El Triunfo y El Carretal en Marcovia.

La totalidad de los proyectos de energía visitados han sido proyectos de solar fotovoltaica, y las utilidades para los que se han destinado son básicamente las que se citan a continuación:


Bombeo de agua desde un pozo al depósito.
Autonomía para iluminación y corriente alterna en escuelas

Autonomía para iluminación y corriente en viviendas.Existe una gran diferencia entre las instalaciones destinadas a la primera aplicación (sistemas de bombeo) y las otras dos (sistemas autónomos).Y es que no necesitan de baterías para su funcionamiento, mientras que se trata de algo indispensable para los sistemas autónomos.

La diferencia se magnifica a medida que uno platica con la gente y descubre que los principales motivos de “averías” de los sistemas son precisamente las baterías, en el caso de los sistemas autónomos, y las bombas en el caso de los de bombeo. Las “averías” más frecuentes son el agotamiento de las baterías y las sombras sobre los paneles en sistemas autónomos, y mal dimensionamiento de la bomba en el caso de los de bombeo. En todos los casos los paneles presentaban un perfecto estado.

El único motivo de estas “averías” es la desinformación. A todos los beneficiarios de los susodichos proyectos no se les brindó una simple capacitación sobre lo que iban a recibir, con lo cual desconocían aspectos simples pero vitales para la sostenibilidad de los proyectos. Aspectos como que todo sistema requiere un mínimo mantenimiento, que está formado por diferentes componentes (sustituibles) cuyos tiempos de vida útil difieren entre sí, aplicaciones diferentes a las establecidas, etc.

Lamentablemente estas “averías” se han traducido en paneles malamente almacenados, sistemas medio desmontados y en desuso por la no sustitución de baterías, bombas arruinadas al poco tiempo de uso...

¿Moraleja?
9 nov 2011

Auga e medioambiente nas escolas de Coray


A semana pasada adiqueime a dar charlas formativas en distintas comunidades do Concello de Coray. En concreto estiven nas escolas de Las Mesas, Las Cruces, Portillo Colorado e Talpetate, con rapaces de distintos graos da ensinanza primaria.
O tema das charlas foi o de auga e medioambiente, cunha duración nunca maior de tres cuartos de hora. As ideas que lles intentei explicar foron por exemplo o dereito universal ao acceso á auga potable e ao saneamento básico e a súa importancia, o ciclo hidrolóxico, a deforestación, a desertización, os usos da auga, importancia da hixiene, etc.

Foi unha experiencia moi bonita a de ensinar isto a eses rapaces, sobre todo nesas idades nas que son tan receptivos. En lugares coma este daste de conta de que con moi pouquiño podes facer moito.
Procurei non falar so eu e facerlles preguntas sinxelas de xeito que a charla fora máis dinámica e se sentiran partícipes da mesma. Puiden ler na cara dos rapaces cando me estaba explicando ben e tamén cando non me entendían, cando por uns intres esquecía que eran nenos e lles falaba coma á xente maior.
Pero, en definitiva, penso que foi unha das mellores semanas dende que cheguei a Honduras.