24 sept 2018

Encontros na IV Fase


Fortalecemento das capacidades municipais e de organizacións de base para a planificacion e xestión pùblica da calidade da compoñente agua e saneamento nos 7 municipios da Mancomunidade Nasmar, Honduras.

Nestes días comeza a execución da Fase 4 deste proxecto que conta coa axuda da Xunta de Galicia. Temos moitas ganas de arrancar as actividades e ir contando os avances.

Con quén se traballa?

ESF xunto coa UDC colabora con dúas contrapartes hondureñas, Nasmar e Ahjasa.
Nasmar é unha mancomunidadede 7 municipios do sur de Honduras.
Ahjasa é unha asociación sen ánimo de lucro de xuntas administradoras de sistemas de agua.

Para quén é o proxecto?

Son beneficiarios directos todo o persoal das 7 municipalidades que será capacitado e empoderado para mellorar a eficiencia no traballo e a mancomunidade Nasmar como institución. Tamén capacitaranse aos nenos/as e profesores de 35 centros educativos. Un total de 3915 persoas.

Como beneficiarios indirectos atópase toda a poboación dos 7 municipios da mancomunidade, 258378 persoas.


Qué obxectivos ten o proxecto?

Para acadar o obxectivo xeral, que é ampliar o acceso a auga potable e saneamento da poboación rural mediante a xestión integrada do recurso hídrico na rexión do Golfo de Fonseca, neste proxecto vaise traballar no fortalecemento das capacidades municipais e de organizacións de base para a planificación e xestión pública de calidade do compoñente auga e saneamento.

Cánto é o orzamento?

275.335,18 € dos que 225.000 € son subvención da Xunta de Galicia.

¿Qué actividades se realizarán?

 • Acompañamento aos equipos técnicos dos municipios para a apropiación das ferramentas de planificación, deseño, xestión e execución de proxectos de abastecemento de auga.
 • Elaboración de manual metodolóxico para o deseño, xestión e execución de proxectos de auga nas municipalidades.
 • Capacitacións temáticas para a comprensión do recurso auga a persoal técnico das municipalidades e mancomunidade Nasmar: calidade de auga, hidroxeoloxía, etc.
 • Formación experta en enerxía solar para bombeo a dúas persoas colaboradoras da Nasmar en proxectos de auga, e xeración de materiais básicos para o deseño de sistemas solares de bombeo.
 • Compatibilización das fases de traballo de campo e tratamento da información dos plans municipais e a aplicación Fonsagua.
 • Realización de propostas de integración da XIRH con enfoque de cunca e de xestión de calidade no planeamento e normativa municipais.
 • Transferencia de responsabilidades para o seguemento de actuacións do PXIRH á municipalidade e sociedade civil de El Triunfo.
 • Actividades de sensibilización en escolas e concurso de ideas sobre a xestión responsable do recurso auga.
 • Certificación de tećnicos comunitarios de Ahjasa para cada concello.
 • Xeración de ferramentas para transparencia e seguemento de resultados de proxectos de auga e saneamento.
 • Intercambio de experiencias de Xestión Integral do Recurso Hídrico con enfoque de cunca.
 • Fortalecemento administrativo-económico de Ahjasa.
11 sept 2018

Escola de Formación Política: Xénero en Desenvolvemento

Boas lectoras!

No marco do proxecto financiado pola Xunta de Galicia, "Fortalecemento das capacidades de Incidencia Política e Xeración de alternativas sustentables das organizacións da sociedade civil vinculadas ao sector pesqueiro e agrícola de pequena escala en 7 municipios costeiros da Rexión 13-Golfo de Fonseca, Honduras, con enfoque de soberanía alimentaria e defensa do territorio" paramonos desta vez na actividade 1.3.1. Esta data sobre a "Implementación da Escola de Formación Política para os distintos sectores productivos da rexión". Os obxetivos xerais da escola son a formación das persoas participantes mediante a dotación de coñecementos e a posterior replicación nos seus grupos e comunidades do aprendido na Escola para xerar un efecto multiplicador.

                                            Foto: Presentación da actividade e obxectivos

Desprazámonos a Choluteca pra este primeiro modulo, con persoas participantes pertencentes as bases sociais de CODDEFFAGOLF, de tódalas idades e provintes de diversos ámbitos: dende escolas, universidade,marisqueiras, pescadores ou amas de casa.

A axenda comezou coa fixación de conceptos básicos: diferencias sexuais ou biolóxicas. Tras moito debate, moita participación e confusión, chegamos xuntas aos conceptos finais, traducidos en forma visual mediante debuxos. Isto permitiu comprobar como se atribúen máis conceptos dos puramente sexuais para fixar como sería unha persoa con sexo feminino ou masculino.

                                        Foto: Construción das supostas diferencias sexuais ou biolóxicas.

Despois das aclaracións iniciais tocaba a construción social do xénero. Despois de colocar distintas características asignadas tradicionalmente a muller e ao home concluímos que xeran desigualdades e que se poden cambiar, sen depender de si es home ou muller.

A medida que avanzabamos ían saíndo outros temas entre as participantes e, falando do traballo que realizaban cada día, chegamos tamén até a división xenérica do traballo, o cal dou para moita confrontación entre as persoas asistentes, sempre nun ambiente de respecto e de intercambios de aprendizaxes.

                         Foto: identificados os supostos atributos de xénero e a división xenérica do traballo

Na segunda xornada de traballo fomos construíndo o concepto de desenvolvemento relacionándoo coa temática da xornada anterior (xénero e división do traballo) acadando compromisos por parte de cada persoa participante para replicar posteriormente nos seus espazos diarios (traballo, universidade, fogar, escolas, etc.).

Unha experiencia única  poder intercambiar perspectivas e aprendizaxes, ademais de coñecer a moitas persoas marabillosas nun ambiente divertido e relaxado.

O tempo pasa voando en Honduras...pero seguiremos informando entre as tormentas tropicais e os amigos zancudos.

Saudiños!!!