16 abr. 2015

Continúa o Proxecto de Fondo Galego (Marzo 2015)

Proxecto: Fortalecemento das capacidades locais para mellorar o acceso ao dereito a auga potable e saneamento a través da xestión integrada do recurso hídrico, nos 7 municipios da mancomunidade NASMAR, Honduras Socio local: Mancomunidade NASMAR

Financiado por: Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade 


Este proxecto enmárcase nun programa deseñado por ESF Galicia, a Mancomunidade NASMAR (Mancomunidade dos municipios costeiros do Golfo de Fonseca) e AHJASA (Asociacion Hondureña de Juntas de Agua), do que xa foi executada a primeira fase durante o ano 2014, coa financiación de Cooperación Galega da Xunta de Galicia.

Durante o mes de marzo levouse a cabo a capacitación de reforzo da metodoloxía de Planificación de Xestión do Recurso Hídrico, dirixido ao persoal técnico municipal e do socio local (dúas persoas por cada municipio e dúas de NASMAR). Nestas capacitacións incidiuse sobre a importancia da planificación hídrica e a utilidade dos PXIRH, e mostrouse o contido e os datos que deberían ter os informes PXIRH comunitarios e municipais, aínda que este contido pode ser adaptable as necesidades específicas de cada municipalidade. 


Formación PGIRH Teórica
Levouse a cabo unha práctica de campo na comunidade  de La Criba (municipio de San Lorenzo), onde se levantaron as fichas social e técnica. Esta comunidade xa ten sistema de abastecemento de auga, pero  o seu funcionamento é defectuoso por ter case 20 anos de antigüidade. A Mancomunidade de NASMAR comprometeuse a facer o informe PXIRH desta comunidade e a realizar xestións para mellorar o seu sistema de abastecemento de auga.Formación PGIRH Práctica


Formación PGIRH Práctica


Formación PGIRH Práctica


Así mesmo, comezaron as actividades relacionadas co estudo hidroxeolóxico na comunidade de La Grecia, municipio de Marcovia. O persoal técnico do InstitutoHondureño de Ciencias de la Tierra de la UNAH desprazouse ata San Lorenzo para socializar o estudo ante a asemblea da Mancomunidade de NASMAR, constituída polos sete alcaldes dos municipios que a conforman. Nese acto explicouse o contido do estudo e as súas fases, e fíxose incidencia na importancia do control da calidade da auga, xa que se busca que este estudo sirva tamén para sensibilizar a titulares de obrigas, responsabilidades e dereitos neste senso. Nese mesmo espazo estaban presentes actores de desenvolvemento con actividade na zona, como son Amigos de la Tierra España e o Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF). Durante esa mesma xornada, o persoal do IHCT, desprazouse á comunidade de La Grecia, onde socializou o estudo coa asemblea comunitaria. Posteriormente, leváronse a cabo tres xornadas para realizar o censo das fontes de auga, a selección dos pontos de mostreo e a recollida das mostras para o analizar parámetros físicos, microbiolóxicos, metais pesados e agroquímicos. 

Toma de muestras

Outros enlaces vinculados ao proxecto:No hay comentarios: